Prvá Platforma v Rozšírenej Realite

Kto sme

Ar4all je tímom ľudí, ktorí sa spojili, aby vytvorili nový spôsob ako robiť marketing a komunikáciu, ktorý, použitím Rozšírenej Reality, poskytuje možnosť vstupovať do interakcie s akýmkoľvek produktom. Za týmto účelom sme vytvorili Platformu, ktorá jednoducho, účinne, bezprostredne a hospodárne umožní interaktívne použitie akéhokoľvek loga, obrazu, dokonca aj budov, skrátka čohokoľvek, tak, že vytvorí spojenie medzi rôznymi realitami, fyzickou a virtuálnou: skrátka “Bridging Realities”.

Platforma Ar4all

S platformou Ar4all máte možnosť vytvoriť interaktívne použitie vášho produktu, služby alebo činnosti a vkladať alebo meniť informácie, ktoré považujete za užitočné pre účely reklamy a propagácie vlastného “brand-u”. Po spojení s vašim e-commerce bude môcť spotrebiteľ priamo daný produkt kúpiť, bezprostredne po jeho vizualizácii, čím sa vám vytvára možnosť rozvíjať vlastný biznis.
Informácie sa budú zobrazovať prostredníctvom App v Rozšírenej Realite Ar4all, a to vo chvíli keď sa jednoducho zameria či pozerá na produkt, etiketu, logo alebo akéhokoľvek iný obraz, ktorý ste vy vložili do Platformy.
Ide o App s viac menej nekonečnými aplikáciami pre marketing a komunikáciu týkajúcimi sa produktov, výrobkov, služieb, obchodných činností, reštauračných zariadení, cestovného ruchu, edičnej činnosti, kultúry a mnoho iného.
Ar4all sprístupní Rozšírenú Realitu všetkým, a to v jednej jedinej aplikácii.

stiahni

Stiahni si App Ar4all z App Store alebo z Google Play Store na tvojom smartphone alebo tablete.

zameraj

Zameraj Marker určený na vizualizáciu obsahu v Rozšírenej Realite.

zvoľ

Vyber si obsah, ktorý ťa zaujíma, použi na to tlačidlá, ktoré sa ti ukážu na obrazovke.

Markery

Prístup k platforme Ar4all a okamžitá interaktivita vášho Markera!

Vyskúšajte novú aplikáciu Ar4all zobrazením značiek nižšie!

jednoduché a rýchle

Rozšírená realita je technológia, ktorá bola rozsiahlym spôsobom testovaná a možno ju používať s akýmkoľvek typom zariadenia. Rýchlosť odpovede alebo reakcia je okamžitá, rovnako aj vizualizácia obsahu. Klient môže  priamo, jednoduchým a intuitívnym spôsobom pracovať s obsahom zvoleného Markeru. Po skončení procesu budú produkt alebo služba okamžite pripravení na interaktívne použitie, kdekoľvek na svete by sa nachádzali.

integrovaný

Ar4all integruje Rozšírenú Realitu do marketingu, komunikáciu a reklamu akéhokoľvek produktu alebo služby, cez jedinečnú skúsenosť, ktorá zaujme, tak, že uľahčí interakciu medzi užívateľom a podnikom.

flexibilný

Vďaka svojim vlastnostiam je platforma Ar4all extrémne flexibilná, pretože poskytuje možnosť priamo vkladať, meniť a obhospodarovať obsah prislúchajúci k Markeru, ktorý si vybral priamo zákazník, z akejkoľvek časti sveta a v akomkoľvek jazyku.

obmedzené náklady

Na rozdiel od špeciálnych a špeciálne zameraných aplikácií v Rozšírenej realite, je platforma Ar4all mimoriadne úsporná a ekonomicky dostupná komukoľvek, zahŕňa náklady na „set up & kick off“ a ročne sa obnovujúci poplatok za vedenie.

Pracuj s Nami

Páči sa ti technológia a hľadáš príležitosti pre osobný rast?
Nepremárni príležitosť stať sa Ar4all Partnerom!
Dostaneš možnosť rozvíjať a propagovať Platformu Ar4all exkluzívne vo svojej krajine, k vysokej finančnej spokojnosti a s významným profesionálnym uspokojením.

Ak sa chceš dozvedieť viac, vyplň tlačivo nižšie

Kontaktuj nás!

Chceš viac informácií o dostupnosti služieb Platformy alebo máš záujem stať sa Ar4all Partnerom?
Pošli nám tvoju požiadavku či dopyt na nižšie uvedenom tlačive!

* povinné políčka